Acasa

Ocupare in mediul rural prin programe integrate

banner_bci_3

Ocupare in mediul rural prin programe integrate POSDRU/184/5.2/S/154557
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Investeste in Oameni!

Obiectivele proiectului
Imbunatatirea calitatii resurselor umane in zone foste industrializate din mediul rural al jud. Hunedoara si Alba prin furnizarea de programe integrate si facilitarii integrarii pe piata muncii in ocupatii non-agricole, in corelare cu cerintele pietei muncii locale si regionale.

Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung in Regiunea Vest si Centru, cei 240 beneficiari participanti la programe integrate (informare, consiliere, mediere, plasare la locul de munca, formare profesionala,) avand oportunitatea integrarii si participarii active pe piata muncii; mai mult, 22 persoane fiind angajate prin proiect ceea ce contribuie semnificativ la cresterea gradului de ocupare si dezvoltare a spatiului rural. Programele integrate oferite, dezvoltate si imbunatatite prin proiect, vor asigura efecte pozitive de durata de asemenea unui numar mare de viitori beneficiari.